Поверење је арматура челичног партнерства

Говор Живадина Јовановића на српско-кинеском медијско-научном семинару «Изградња заједнице заједничке будућнности човечанства : савремени значај и опипљиви резулчтати», у организацији Новинске агенције Синхуа, Београд, 30. април 2024.

Најлепше се захваљујем на позиву Новинске агенције «Синхуа» да учествујем на овом значајном српско-кинеском скупу.

Овај семинар се одржава у времену које карактеришу велики успеси у развоју српско-кинеске сарадње на билатералном и мултлатералном плану и посебно у оквиру глобалне иницијативе Појаса и Пута. Резултати које Србија и Кина остварују у систему УН и другим међународним организацијама. такође, имају велики значај за обе земље. Наша сарадња и развој пријатељских односа имају дугу традицију. Тај развој добио је велико убрзање историјском посетом председника Си Ђинпинга 2016. године и Споразумом о свеобухватном стратешком партнерству који је тада потписан. Историја није завршена како су неки предвиђали па се очекује да председник Си Ђинпинг ускоро учини и другу званичну посету Србијим, можда, још важнију него што је била прва.

Како видим Кину?

Кину видим као земљу непрекидних реформи и отварања, као спој више-миленијумске цивилизације и развоја најмодернијих технологија; као другу економску силу света која зна датум када ће постати прва; земљу са најбржим привредним растом и највећим доприносом глобалном расту планете; земљу-покретача многих глобалних иницијатива усмерених ка миру, развоју и добробити човечанства.

Глобална иницијатива Председника Си Ђинпинга Појас и Пут прошле године је обележила десети рођендан. Целину са Појасом и Путем чине Глобална Развојна, Безбедносна и Цивилизацијска иницијатива. Развијајући јединствен «систем социјализма кинеских боја», и тржишну економију са моћним државним сектором, Кина је извукла из сиромаштва 800 милиона грађана, дајући тако пример и подршку другим земљама за решавање сличних проблема. Кина ужива неподељени углед као промотор изградње новог, глобалног мултиполарног поретка, заснованог на принципима равноправности, немешања у унутрашње послове и узајамно корисне сарадње.

Стратешко партнерство са Кином има за Србију и посебан значај. Као стална чланица СБ УН, као земља са најразвијенијом дипломатијом на свету, као растућа глобална сила, Кина принципијелно и снажно подржава суверенитет и територијални интегритет Србије и решавање питања статуса Покрајине Косово и Метохија у складу са међународним правом, резолуцијом СБ УН 1244 и Уставом Србије. Кина је инспирација Србији за дугорочни прилаз, издржљивост и непоколебљивост у одбрани најважнијих државних и националних интереса. Разуме се, Србија са своје стране, подржава политику једне Кине, са Тајваном као њеним интегралним делом. То је, такође, принципијелни став а не пуки реципроцитет. Мир, безбедност, инклузивни развој, поштовање УН и међународног права – заједничка су опредељења. Обе земље најоштрије осуђују илегалну агресију НАТО извршену пре 25 година под лажним изговором, као и сепаратизам и тероризам.

Као партнер са највише инвестиција у Србији и као други највећи партнер у трговинској размени, Кина је у протеклом периоду дала значајан допринос расту ГДП Србије као и уравнотеженијем распореду њених спољноекономских интереса на међународном плану. У сарадњи са Кином Србија је решила више уских грла у својој привреди као што су били Железара Смедерево и Рударско-топионичарски басен Бор. Ако се томе дода да огранци три кинеске компаније у Србији заузимају три водећа места највећих извозника (Zijin Mining, Zijin Copper, Hibis Group Serbia), затим, допринос реиндустријализацији, трансферу знања и модерних технологија, изградњи прекограничних саобраћајница и низ других стратешких пројеката, онда се може рећи да је Србија, захваљујући сарадњи са Кином, постала снажнији и поузданији економски партнер и за многе друге земље.
Ако је реч о томе – како даље у развоју сарадње – онда, најпре, треба рећи да досдашњи рзултати и богато искуство у сарадњи представљају снажну основу за још сложеније, модерније и значајније пројекте. Пре свега, потребно је искористити могућности за даљу модернизацију постојећих пројеката увођењем зелених техгнологија и енергије из обновљивих извора. То је захтев одрживости и нових стандарда на европском и светском тржишту.

Крајем ове године очекује се завршетак српске деонице брзе пруге Београд-Будимпешта која је један од симбола успешне сарадње. Уверен сам да ће планери будуће сарадње иницирати друге пројекте сличног значаја који који ће обележити нову декаду наше сарадње у оквиру Појаса и Пута. Може ли завршетак брзе пруге бити инспирација за пројекат брзе реке, на пример?
Једна од стратешких развојних предности Србије су изванредни услови за производњу хране. На глобалном плану, поједини региони света суочени су са дугорочном кризом хране. Могу ли Србија и Кина унпредити сарадњу у роизводњи хране, како на пољима Србије, тако и у Африци, на пример, где Србија има добрих искустава?.

Драги пријатељи,
Изградња заједнице заједничке будућнсти човечанства је стратешки циљ у чијем је центру добробит људске врсте. Научни, технолошки и културни напредак, јачање повезивања у развоју, трговини, туризму, науци и култури уједно јача међузависност и захтева солидарност. Све то искључује затварање, протекционизам или вештачке баријере слободним токовима роба, капитала, људи, идеја. Искуства из борбе против пандемије Ковид 19 најбоље говоре о томе да нико није изолован, још мање, сам себи довољан. Напредак сваке земље појединачно зависи од напретка човечанства.
С друге стране, суочени смо са настојањима за продубљивање подела по геополитичким и идеолошким критеријумима, са покушајима деобе на тзв. демократије и тзв. аутократије. Циљ таквих настојања је покушај заустављања демократизације глобалних односа, враћање на униполарност и очување привилегија. Глобална већина све одлучније одбија сваки вид сврставања на супротстављене блокове, поготову, одбија притиске и претње јер је то у сукобу са глобалним повезивањем и међузависношћу тако да отежава глобални напредак и стварање услова за бољи живот човечанства.

Признавање права на једнаку безбедност и развој сваке земље, кључни је предуслов за напредак свих земаља, посебно за решавања текућих оружаних сукоба и предпоставка избегавања нових конфронтација. Поделе, сврставања или конфронтација по идеолошким, геополитичким или другим хегемонистичким критеријумима нису прихватљиви. Разлике у погледима па и у поимању одређених вредности су израз специфичности историјског развоја сваке нације, културе или цивилизације.
Међутим, нације, кујлтуре и цивилизације су равноправне и чине богатство човечанства. Покушаји да се цивилизације рангирају, да се једне постављају изнад других, да се шири страх од наводних „малигних“, или „системских“ опасности изазивају супротне резултате. Глобална већина у свету препознаје и одбија манипулације чији су циљеви очување привилегија и хегемонизма носилаца униполарног светског поретка. Глобална већина већ је посвећена и ангажована у изградњи праведнијег, демократскијег мултиполарног светског поретка заснованог на равноправности, солидарности и немешању у унутрашње послове.

Искуство је показало да систем униполрних односа заснован на експанзионизму, интервенционизму и интересима богате мањине репродукује и продубљује разлике, кочи инклузивни развој, богате чини богатијим, а сиромашне још сиромашнијим. Природно је што тај систем одлази у историју јер је постао кочница напретку човечанства као заједнице заједничке будућности. На другој страни, активностима БРИКС+, ШОС, ЕАЕУ, НДБ, Глобалне иницијативе „Појаса и Пута“ – конституише се нови мултиполарни светски поредак. У тим условима, изградња заједнице заједничке будућности првенствено зависи од напретка у поштовању принципа суверене равноправности свих народа и земаља, немешања у унутрашње послове и слободе у вођењу унутрашње и спољне политике сваке земље. То искључује наметање воље и интереса било које силе, или групе земаља, већ захтева узајамно корисну сарадњу, истинско партнерство, узајамно уважавање.

Управо на тим принципима и истинама засновани су међусобни односи Србије и Кине као стратешких свеобухватних партнера. Ти односи, са разлогом, се карактеришу као „челично пријатељство“.

Ако и челик има своју арматуру, онда је у односима Србије и Кине та арматура – дубоко међусобно поверење и узајамно поштовање. Хвала.

Author: Београдски форум